Tekojäärata Vuosaareen

Viime vuosina luonnonjäiden käyttäjät ja ylläpitäjät ovat olleet luonnon armoilla. Ilmaston lämmetessä tulevat talvet eivät ole yhtään parempia talviurheilun näkökulmasta. Tekojääkenttä pidentäisi luistelukautta usealla kuukaudella alkutalvesta pitkälle kevääseen.

Vuosaari kasvavana, noin 40 000 asukkaan kaupunginosana tarvitsee tekojääkentän. Tarvitsemme lisää matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, eivätkä kustannukset saisi olla liikkumisen este varsinkaan lapsille ja nuorille. Lisäksi koulut ja päiväkodit voisivat myös hyödyntää tekojäätä.

Tekojääkenttä voitaisiin rakentaa esimerkiksi Vuosaaren liikuntapuiston
yhteyteen. Liikuntapuiston alkuperäiseen suunnitelmaan (v. 2001) tekojää
oli sisällytetty, mutta hankkeesta on sittemmin luovuttu. Alueella olisi
tekojääkenttää palvelevaa infrastruktuuria valmiina. Tekojään paikasta
olisi hyvä käydä keskustelua nyt kun Vuosaaren liikuntapuiston
suunnitelu on käynnissä.

Helsingissä on tällä hetkellä seitsemän tekojäärataa, joista usea sijoittuu
Keski- ja Pohjois-Helsingin alueelle. Jätkäsaari on suunnitelmien mukaan
seuraavana kaupunginosana vuorossa. Itä-Helsingissä on tällä hetkellä tekojää ainoastaan Kontulassa.

Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy ovat tulevaisuudessa kunnan keskeinen tehtävä.Tätä tukisi liikuntapaikkojen kehittäminen tekojääratoja
rakentamalla.

Olen tehnyt kuntalaisaloitteen, että Vuosaaren tekojäärata sisällytetään liikuntapaikkarakentamisen lähivuosien investointisuunnitelmaan. Sen voi käydä allekirjoittamassa alta.

Pelastetaan yhdessä pipolätkän pelaajat!