Yhteisöllisyyttä edistettävä kunnissa

25.10.2012

Kiinnostus yhteisöllisyyteen on vahvistumassa. Se nousi esiin keväällä tehdyssä STTK:n kuntakyselyssä. Yhteisöllisyys merkitsee monille ennen kaikkea huolenpitoa ja toisista välittämistä. Se muodostaa arjen turvaverkon yhdessä kunnallisten palveluiden kanssa.

Toisista välittäminen on osa ratkaisua yksinäisyyteen, syrjäytymiseen tai perheiden ongelmiin. Viranomaiset tai poliitikot eivät voi yksin omilla toimillaan aikaansaada muutosta, jos lähiyhteisöt eivät ole mukana tässä työssä.

Yhteisöllisyys perustuu vahvasti kansalaisten omaan aktiivisuuteen ja järjestötoimintaan.  Yhteisöllisyyteen liittyvät myös lähellä olevat ihmiset ja lähipalvelut. Kuntien on luotava edellytyksiä yhteisöllisyyden vahvistamiselle. Kuntien päätöksenteossa tulisi kuulla paikallisia järjestöjä ja huomioida heidän näkemyksiään. Yhteisöllisyys vahvistuu, kun asukkaat otetaan aidosti mukaan oman alueensa ja sen palveluiden kehittämiseen.

Kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa on luotava luontaisia ihmisten kohtaamispaikkoja. Asuinalueita tulisi suunnitella siten, että asunto- ja asukasrakenne on monipuolinen. Näin erilaiset ihmiset kohtaavat, mikä tukee luontaisten verkostojen syntymistä.

Asuinalueiden eriytymiskehitys ja sosiaalisten erojen kasvu uhkaavat yhteisöllisyyttä sekä luottamusta yhteiskuntaan. Kun ihmiset kokevat itsensä osaksi yhteisöä, he myös kokevat antavansa sille jotain ja olevansa yksilöinä merkittäviä. Kun ihmiset kiinnittyvät omaan yhteisöönsä ja alueeseensa, siitä halutaan myös kantaa vastuuta ja pitää huolta. Tämä luo arjen turvallisuutta.

Kunnat päättävät myös siitä miten ja millä ehdoilla kunnan tilat ovat asukkaiden ja erilaisten järjestöjen käytössä. Koulu tai päiväkoti voi iltaisin ja viikonloppuisin toimia asukastoiminnan keskuksena. Järjestöjen toimintaedellytyksistä huolehtinen edistää myös yhteisöllisyyttä.

Yhteisöllisen ja toisista ihmisistä välittävän kunnan rakennamme me kuntalaiset itse.

06.06.2021Hoitorobottimitoitus kotihoitoon Helsingissä?
29.05.2021Yksinyrittäjistä työnantajia Helsingissä työllistämissetelillä
26.05.2021Metropolihaaveet eivät ole vuosaarelaisten etu
18.05.2021Östersundomin rakentamisen lähtökohdaksi pientalot, puurakentaminen ja pikaraitiotie
17.05.2021Tarvitaanko uusi historiallinen kompromissi?
10.02.2021Matkailu loisi työtä Vuosaareen
15.12.2020Hiilineutraali Uusimaa realistisesti
04.04.2017Helsingissä epäonnistuttu pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa
31.03.2017Panostetaan perheiden palveluihin
20.03.2017Kuusi keinoa estää sisäilmaongelmien syntyä
17.03.2017Kokoomus pysähtyi Porvarinlahdelle
16.03.2017Homekoulujen korjausvelka törmäyskurssilla
12.03.2017Uutela - Vuosaaren helmi säilytettävä
07.03.2017Viisi keinoa nuorten osallisuuden vahvistamiseen
28.12.2016Kannustinloukut eivät selitä työttömyyttä
12.12.2016Pysäyttääkö Pohjoismainen malli populismin nousun?
08.08.2016Varainsiirtoveron poisto voisi kääntyä itseään vastaan
07.08.2016Verotuki toisi innovaatioita ja työpaikkoja
25.10.2012Yhteisöllisyyttä edistettävä kunnissa
23.10.2012Ennaltaehkäisy säästää
10.10.2012Potilasturvallisuus kohentuu uusilla tietojärjestelmillä
28.09.2012Palvelut lastenvaunuetäisyydeltä
11.05.2012Työntekijöiden edustusta hallituksissa lisättävä
28.02.2012Työn, osaamiseen ja yrittäjyyden liitto
15.02.2012Suomi tarvitsee lisää investointeja
21.01.2012Varjohallitusohjelmalla hallitusta haastamaan
30.08.2011Kolmiloikalla talouskriisin yli
13.06.2011Tuoko alkava vaalikausi parannuksia pätkätyöläisten asemaan?
16.10.2008Jokeri II saatava liikkeelle
09.10.2008Vuosaari - puutarhakaupunki ilman työpaikkoja
26.09.2008Kuntaverolle katto