Jokeri II saatava liikkeelle

16.10.2008

Kehäteiden ruuhkat ovat monelle ikävä kyllä tuttuja. Ruuhkien ennustetaan lisääntyvän. Yksi syy tähän on se, että ihmisten työpaikat ja asuinpaikat eivät sijaitse lähellä toisiaan. Kehäteiden ruuhkia voidaan vähentää mm. joukkoliikenteen käyttöä edistämällä.

Kaupungin selvityksen mukaan matka joukkoliikenteessä esimerkiksi Vuosaaren ja Tikkurilan välillä tai Vuosaaren ja Malmin välillä kestää kaksinkertaisesti henkilöautoon verrattuna. Vuosaaresta käydään työssä paljon Malmin sekä Vantaan suunnalla. Näihin suuntiin on linjalla 519 joitakin vuoroja Vuosaaresta. Vuosaari on poikittaisyhteyksien suhteen heikossa asemassa, vaikka se on noin 40 000 asukkaan kaupunginosa.

Helsingin kaupunki on asettanut vuonna 2005 tavoitteeksi, että joukkoliikenteen osuus nostetaan poikittaisliikenteessä 13 prosentista 17 prosenttiin. Tavoite on haastava, mutta ei mahdoton, jos on poliittista tahtoa. Tarvitaan esimerkiksi uusia linjoja, tihennettyjä vuorovälejä, joukkoliikennekaistoja ja liikennevaloetuoikeuksia.

Kaupungin suunnitelmissa poikittaisliikenteen kehittämiseksi vaikutuksiltaan keskeisin on Jokeri II -linjan perustaminen Vuosaaren ja Myyrmäen välillä. Jokeri II:n suunnitelmaan kuuluu tunnelin rakentaminen keskuspuiston ali Paloheinästä Kuninkaantammeen. Suunnitelmissa oli, että linja olisi käytössä vuonna 2011. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan Keskuspuiston alittavan tunnelin suunnittelu alkaa vasta vuonna 2013.

Tämän hankkeen tulisi olla kaupungin tärkeysjärjestyksessä korkealla sen myönteisten vaikutusten vuoksi. Talouden laskusuhdanne on hyvä aika rakentaa, joten tunnelihanketta tulisi aientaa. Lisäksi olisi harkittava vaihtoehtoista reittiä, kunnes tunneli on käytössä. Näin liikenne saataisiin käyntiin jo aikaisemmin.

Valtio myöntää Helsingille suurten kaupunkien joukkoliikennetukea reilut kaksi miljoonaa euroa vuonna 2009. Kaupunki on päättänyt esittää valtiolle, että valtion tuesta käytetään noin puolet poikittaisten bussilinjojen parantamiseen. Tuen avulla Jokeri II:n esiaste lähtee liikkeelle ensi vuonna 40 000 eurolla. Poikittaislinjaa 78 kehitetään myöhemmin päätettävällä tavalla joko vuoroväliä tihentämällä ruuhka-aikana tai liikennöintiaikaa jatkamalla

Vajaat puolet tuesta käytetään lippuhintojen alentamiseen. Mielestäni rahaa olisi pitänyt käyttää enemmän joukkoliikenteen sujuvuuden parantamiseen ja järjestelmän kehittämiseen sekä turvallisuuden lisäämiseen joukkoliikennevälineissä. Näin mielestäni saataisiin enemmän aikaan joukkoliikenteen houkuttelevuuden edistämisessä kuin sillä, että aikuisten kuukausilippu halpenee reilun euron kuussa.

06.06.2021Hoitorobottimitoitus kotihoitoon Helsingissä?
29.05.2021Yksinyrittäjistä työnantajia Helsingissä työllistämissetelillä
26.05.2021Metropolihaaveet eivät ole vuosaarelaisten etu
18.05.2021Östersundomin rakentamisen lähtökohdaksi pientalot, puurakentaminen ja pikaraitiotie
17.05.2021Tarvitaanko uusi historiallinen kompromissi?
10.02.2021Matkailu loisi työtä Vuosaareen
15.12.2020Hiilineutraali Uusimaa realistisesti
04.04.2017Helsingissä epäonnistuttu pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa
31.03.2017Panostetaan perheiden palveluihin
20.03.2017Kuusi keinoa estää sisäilmaongelmien syntyä
17.03.2017Kokoomus pysähtyi Porvarinlahdelle
16.03.2017Homekoulujen korjausvelka törmäyskurssilla
12.03.2017Uutela - Vuosaaren helmi säilytettävä
07.03.2017Viisi keinoa nuorten osallisuuden vahvistamiseen
28.12.2016Kannustinloukut eivät selitä työttömyyttä
12.12.2016Pysäyttääkö Pohjoismainen malli populismin nousun?
08.08.2016Varainsiirtoveron poisto voisi kääntyä itseään vastaan
07.08.2016Verotuki toisi innovaatioita ja työpaikkoja
25.10.2012Yhteisöllisyyttä edistettävä kunnissa
23.10.2012Ennaltaehkäisy säästää
10.10.2012Potilasturvallisuus kohentuu uusilla tietojärjestelmillä
28.09.2012Palvelut lastenvaunuetäisyydeltä
11.05.2012Työntekijöiden edustusta hallituksissa lisättävä
28.02.2012Työn, osaamiseen ja yrittäjyyden liitto
15.02.2012Suomi tarvitsee lisää investointeja
21.01.2012Varjohallitusohjelmalla hallitusta haastamaan
30.08.2011Kolmiloikalla talouskriisin yli
13.06.2011Tuoko alkava vaalikausi parannuksia pätkätyöläisten asemaan?
16.10.2008Jokeri II saatava liikkeelle
09.10.2008Vuosaari - puutarhakaupunki ilman työpaikkoja
26.09.2008Kuntaverolle katto