Panostetaan perheiden palveluihin

31.03.2017

Kahden pienen lapsen isänä arvostan verovaroilla rahoitettavia julkisia palveluita. Päivähoito mahdollistaa työssäkäynnin. Vapaa-ajalla lapset viihtyvät Vuosaaren leikkipuistoissa ja lähistön ulkoilu- ja liikunta-alueilla. Helposti saavutettaviin lähiliikuntapaikkoihin kannattaakin investoida, sillä ne luovat liikunnan kipinää lapsiin ja nuoriin. Liikunnan merkitys on suuri terveydelle ja jaksamiselle.
Päivähoidon kehittämisestä käytävä keskustelu on viime viikkoina pyörinyt vain varhaiskasvatusmaksujen asteittaisin alentamisen ympärillä. Helsingissä maksuja kerätään noin 36 miljoonaa euroa. Niiden avulla rahoitetaan noin 10 % päivähoidon menoista. Maksujen pitää olla kohtuulliset eri tulotasoisille perheille eivätkä ne saa muodostaa työn vastaanottamisen estettä.
"Satsataan ensisijaisesti siihen, mihin lisäresurssit on järkevintä kohdistaa."
Vähemmälle on kuitenkin jäänyt keskustelu kuinka kehittää päivähoidon laatua mm. ryhmäkoot, henkilöstön riittävyys, päiväkotien saavutettavuus kohtuullisen matkan päästä sekä sisäilmaongelmista vapaat tilat. Minusta niukkojen taloudellisten resurssien aikana päivähoidon kehittämistä on katsottava Helsingissä kokonaisuutena eri näkökulmista. Satsataan ensisijaisesti siihen, mihin lisäresurssit on järkevintä kohdistaa. Realismia on, ettei kaikkea ei voi laittaa kuntoon kerralla.
Monelle vanhemmalle korvaamaton apu arjen jaksamisessa on läheisten ja tuttavien verkostot. Pääkaupunkiseudulla monessa lapsiperheessä tukiverkostoa ei välttämättä ole lähellä, kun työn ja opiskelun myötä on muutettu pois synnyinseudulta. Perheet tarvitsevat varhaista tukea, kun sen tarve on. Välillä aikuisten, olipa heitä perheessä yksi tai kaksi, voimat ehtyvät. Perheiden on saatava muualtakin tukea kuin netin keskustanpalstoilta. Usein ongelmien korjaaminen myöhemmin on vaikeampaa ja kalliimpaa. Yhteiskunnan kannattaa satsata ennaltaehkäisyyn.
"Jokaisen estetyn huostaanoton rahalla, saa kaksi työntekijää perhetyöhön"
Jokaisen estetyn huostaanoton rahalla, saa kaksi työntekijää perhetyöhön. Laitoshuollon välttämällä kotipalveluita voitaisiin järjestää keskimäärin 3 000 tuntia. Nämä esimerkit ovat hyvin kuvaavia. Helsingissä on vastuullista panostaa ennaltaehkäisyyn ja perheiden riittäviin palveluihin. Palveluiden painopistettä on siirrettävä korjaavista toimista kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Helsingissä käyttöönotettavan perhekeskusmallin avulla matalan kynnyksen palvelut voidaan levittää koko kaupunkiin.
06.06.2021Hoitorobottimitoitus kotihoitoon Helsingissä?
29.05.2021Yksinyrittäjistä työnantajia Helsingissä työllistämissetelillä
26.05.2021Metropolihaaveet eivät ole vuosaarelaisten etu
18.05.2021Östersundomin rakentamisen lähtökohdaksi pientalot, puurakentaminen ja pikaraitiotie
17.05.2021Tarvitaanko uusi historiallinen kompromissi?
10.02.2021Matkailu loisi työtä Vuosaareen
15.12.2020Hiilineutraali Uusimaa realistisesti
04.04.2017Helsingissä epäonnistuttu pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa
31.03.2017Panostetaan perheiden palveluihin
20.03.2017Kuusi keinoa estää sisäilmaongelmien syntyä

Siirry arkistoon »